Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
Pagina 1 van 2
Pagina 2 van 2
ZOMERLONGONTSTEKING BIJ SCHAPEN

Het gebeurt in de zomerperiode regelmatig dat er longont-
steking optreedt bij koppels schapen. Er is dan sprake van
zogenaamde zomerlongontsteking, die veroorzaakt wordt
door PasteurellabacteriŽn en een nog onbekend virus. Soms
zijn er ziekteverschijnselen waar te nemen zodat u tijdig kunt
ingrijpen. Maar het kan ook gebeuren dat er geen signalen
door de dieren worden uitgezonden en dat u ze in het ergste
geval onverwachts dood aantreft.

Verloop
Zomerlongontsteking wordt onder andere veroorzaakt door
de bacterie Mannhaemia haemolytica, vroeger Pasteurella-
haemolytica. Deze kan zich via het bloed uitzaaien en zich in
alle organen en in de hersenen nestelen. De met deze
bacterie besmette schapen kunnen van het ene op het andere
moment dood aangetroffen worden. Een ander verloop is dat
de dieren eerst een algemene zieke indruk maken en last
hebben van koorts, hoesten, slappe oren, een opgetrokken
buik, neusuitvloeiing en een versnelde ademhaling. In andere
koppels treedt uitsluitend hardnekkig hoesten op, zonder dat
er sprake is van sterfterisico's. In een koppel waarin zomer-
longontsteking regelmatig de kop opsteekt, lopen vaak een
paar schapen met snotneuzen rond die verder niet ziek zijn.
Deze dieren kunnen mogelijk drager van de ziekte zijn en
schapen met onvoldoende afweerstoffen met deze ziekte
besmetten. Verder lijkt het zo te zijn dat indien u pas
aangekochte schapen samenvoegt met uw andere schapen,
de kans op sterfte groter is. Bij de aangekochte schapen kan
het virus of de bacterie namelijk aanwezig zijn, zonder dat u
uiterlijke symptomen heeft kunnen waarnemen.
Zomerlongontsteking komt op elke leeftijd voor, maar treft
vooral opgroeiende lammeren.

Remedie
Omdat er nog zo weinig over het virus bekend is, is het
moeilijk een doeltreffende remedie tegen zomerlongontste-
king te geven. Het enige waaraan gewerkt kan worden, is
het verbeteren van de algehele conditie, om zo een gene-
zingsproces op gang proberen te brengen. In overleg met
de dierenarts kan voor een antibioticum worden gekozen.
Ook kan er gekozen worden voor preventieve enting
tegen deze ziekte.

Homeopathie
Op homeopathisch gebied komen een aantal middelen in
aanmerking, zoals arsenicum album, lachesis, luffa oper-
culata, pulsatilla en echinacea
(al dan niet in complex).
Arsenicum album (rattenkruid) komt in aanmerking
indien het zieke schaap steeds kleine beetjes wil drinken.
Arsenicum album werkt bij alle virusinfecties, maar ook bij
bacteriŽle infecties heeft het een goede werking, vooral bij
infecties van de luchtwegen. Het middel laat zich bij hoest
in het beginstadium prima combineren met Belladonna
(wolfskers), dat wordt gebruikt bij een snelle hartslag en
vergrote pupillen, opwinding en koorts. Lachesis (bos-
meester)
is hťt middel als er sprake is van een bacteriŽle
infectie. Luffa operculata (sponskomkommer) is zowel te
gebruiken bij etterige als waterige neusuitvloeiing. Het
geeft ontspanning van de wanden van de bronchiŽn,
waardoor de lucht makkelijker wordt ingeademd.
Pulsatilla (wildemanskruid) wordt ingezet als er sprake is
van een romige neusuitvloeiing die niet irriterend is (niet
scherp/etsend). Echinacea (purperhoed), al dan niet in
complexvorm, geef ik ter versterking van het immuunsy-
steem. Indien een koppel een centrale drinkplaats heeft is
het mogelijk gedurende enkele weken preventief arseni-
cum album, lachesis en/of echinacea aan het drinkwater
toe te voegen. Dit om virusinfecties (arsenicum album) en
bacteriŽle infecties (lachesis) te voorkomen en een goede
immuniteit op te bouwen (echinacea). Het heeft vaak tot
goede resultaten geleid.

           Bronvermelding: Schapenteelt en schapeziekten, groene
                           reeks, ISBN 90 6255 006.1 en
           Gezonde Schapen (Dr. P. Vellema) ISBN 9789054391838