Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
(varkens) een stof uit die zeer besmettelijk is voor de
andere varkens, maar ook voor andere dieren, zoals
wilde zwijnen (ook varkens), runderen, schapen, geiten,
honden, katten, nertsen, muizen en ratten. Het kan
gebeuren dat de ziekte zo mild verloopt dat er niet eens
ziekteverschijnselen zijn waargenomen, terwijl de
smetstof wel degelijk wordt uitgescheiden. Om deze
reden mogen er bij voorkeur geen runderen, schapen of
geiten in dezelfde stal of vlakbij de stal van varkens
worden geplaatst. Het is vrijwel zeker dat de besmetting
uitsluitend van varken naar varken en van varkens naar
andere dieren plaats vindt en niet via bijvoorbeeld het
ene schaap naar het andere schaap. Andere diersoorten
dan varkens en zwijnen verspreiden in principe geen
virus, tenzij indirect door versleping van smetstof. Ook
worden andere diersoorten veel minder snel geļnfec-
teerd, maar zien we eenmaal verschijnselen (vooral zeer
heftige jeuk)
gaan ze vrijwel zeker dood. Paarden zijn
nauwelijks gevoelig voor Aujeszky en de mens en
mensapen zijn er volledige ongevoelig voor.

Bestrijding
Het virus is niet gevoelig voor antibiotica, regulier gezien
is er geen behandeling mogelijk. Voorheen werd preven-
tief gevaccineerd tegen deze ziekte. Sinds de artikel 10
status wordt niet meer preventief gevaccineerd. Met be-
hulp van homeopathie hebben we nog wel iets voor-
handen wat tegen virusinfecties werkt. Van het homeo-
                        pathische middel arsenicum album
                       
(rattenkruid) is bekend dat het een
                          goed middel is ter bestrijding van
                          virusinfecties. Het is een diepwerkend
                            middel dat ingrijpt op alle lichaams-
                             weefsels. Het middel werkt vooral
                             goed tegen waterdunne diarree,
                            droge, korstige, jeukende huid-
                        aandoeningen en luchtwegpro-
                         blemen. Bij Aujeszky voor-
                          al ingezet vanwege de anti-
                         virale werking. Verder zijn
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
ZIEKTE VAN AUJESZKY

De ziekte van Aujeszky is een virus dat het zenuwstelsel
aantast. Sinds 1 januari 2009 heeft Nederland de artikel 10
status. Dit betekent dat Nederland momenteel vrij is van de
ziekte van Aujeszky en niet meer vaccineert tegen deze
ziekte. Dit maakt export van varkens veel makkelijker naar
landen met dezelfde status. Er blijft wel een strenge preven-
tieve controle door de overheid op de varkensbedrijven ten
aanzien van deze ziekte. Voor meer informatie: zie oa
websites Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Verschijnselen

Varkens die besmet zijn met de ziekte van Aujeszky krijgen
vaak kopziekteachtige verschijnselen, zoals een slechte eet-
lust, het optrekken van de buik, schuimbekken, zenuwtrek-
kingen en vreselijke jeuk. Daarnaast zijn de dieren suffer,
hebben vaak koorts en raken snel opgewonden bij onrust in
de stal. De ziekte gaat gepaard met hevig transpireren en
heftige krampen, die overgaan in verlammingen. Behalve
deze verschijnselen kunnen biggen ook last krijgen van
diarree, braken en luchtwegproblemen. Maar ook plotselinge
sterfte, dus zonder dat opvallende symptomen zijn waar-
genomen, zijn mogelijk bij de ziekte van Aujeszky. Vooral
pasgeboren biggen gaan eraan dood, volwassen varkens
hebben dankzij een hogere weerstand meer kans op
overleven. Bij drachtige zeugen zijn de eerste kenmerken
van de ziekte het verwerpen van de biggen en hoesten, bij
biggen hersenverschijnselen, bij vlees- en fokvarkens vooral
hoesten.

Besmetting
De oorzaak van de ziekte van Aujeszky is een herpesvirus,
het Suid herpesvirus 1, welk virus voorkomt bij varkens en
overdraagbaar is op andere dieren. De ziekte van Aujeszky
wordt verspreid via de lucht of mest en kan via de mond,
neus of het geslachtsorgaan het lichaam binnendringen.
Tijdens- en na de ziekte scheiden de besmette dieren
Volgende pagina
Hypericum