Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
Stramonium
tegenkomen. s Morgens kan kat A in een bepaalde tuin
het recht hebben om er te zijn, s middags bijv. kat B
i.p.v. kat A. Zij zullen op de verschillende tijdstippen en
plaatsen een soort ontwijkgedrag naar elkaar vertonen en
nooit de confrontatie aangaan: iedereen weet zijn plaats
en tijd! Anders wordt het wanneer een aantal katten in
een beperkte ruimte samen gehouden worden en elkaar
dus niet kunnen ontlopen. In zo'n situatie ontstaat dan, net
als bij honden, absolute dominantie, waarbij de rangorde
volledig bepaald wordt (niet meer afhankelijk van tijd en
plaats). Het zijn dan vaak de laagsten in rang die het
mikpunt zijn van de andere katten. Deze dieren worden
vaak het pispaaltje uit frustratie (letterlijk en figuurlijk
dus). Deze ranglaagsten plassen vaak in potten, schoen-
en, bakjes, schaaltjes, aanrechtbak, op kleding etc. Indien
een kat uit dominantie of overmatige geslachtsdrift plast,
zal hij meestal sproeien (met opgeheven staart urine met
kracht overal tegenaan spuiten).

Oplossing Een eenduidige oplossing voor plas- en sproei-
problemen is niet te geven. In voorkomende gevallen
maak ik zelf een middel op maat voor de patint, waarin
een aantal middelen worden samengevoegd, zodat het
precies past bij het geboden beeld. Samengevoegd
kunnen worden platinum metallicum, agnus castus en
eventueel murex (purperslak). Platinum metallicum remt
                      hyperseksueel gedrag bij kater en poes.
                       Agnus castus werkt regulerend op de
                                        geslachtsdrift bij kater en
                                        poes. Murex reguleert vooral
                                        de vrouwelijke geslachtsdrift.
                                         Ook stramonium (doorn-
                                        appel)
en bepaalde constitutie-
                                       middelen, om minder angstig-
                                         en onderdanig gedrag ten
                                      opzichte van andere kat-
                                     ten te bevorderen,
                                   kunt u inzetten. Stra-
                             monium wordt vooral toe-
                        
ONZINDELIJKE KATTEN? HOMEOPATHIE HELPT!

Regelmatig wordt ik benaderd door kattenbezitters wiens kat
vaak binnenshuis onzindelijk- en/of sproeigedrag vertoont.
Dit gedrag kan allerlei oorzaken hebben. Er zijn vele
homeopathische oplossingen mogelijk.

Geslachtsdrift
Bij een dekkater valt het plas- of sproeigedrag nog te
begrijpen. Zodra de kater een krolse poes in de buurt
tegenkomt, komen zijn seksuele lusten bovendrijven. Het
liefst zou de kater de poes benaderen, maar als dat om n
of andere reden niet mogelijk is, is de kans groot dat hij ter
plekke gaat sproeien of plassen. Toch komt de plaskwaal
ook voor bij gecastreerde katers en gesteriliseerde poezen.
Een verstoorde hormoonspiegel, tengevolge van castratie of
sterilisatie, kan de oorzaak zijn van het plas- of
sproeigedrag. Binnen de homeopathie zijn er voor beide
problemen veel mogelijkheden om het ongewenste gedrag
te verminderen. Een paar bruikbare homeopathische
middelen zijn platinum metallicum en agnus castus.
Platinum metallicum (platina) werkt sterk op de
vrouwelijke geslachtsorganen. Cysten in de eierstokken
worden er vaak mee behandeld. Plasproblemen, als gevolg
van geslachtsdrift, zullen er mee afgeremd worden. Agnus
castus
(kuisboom) vermindert of verzwakt de functies van
de geslachtsorganen en werkt remmend op onzindelijk
plasgedrag.

Frustratie
Opzettelijke onzindelijkheid kan het gevolg zijn van
frustraties. Een kat kan zich gefrustreerd voelen. Wanneer
er bijvoorbeeld op n adres meerdere katten worden
gehouden kan hij/zij de laagste in rang zijn. Bij katten in de
vrije natuur heerst er - zoals bij honden wel het geval is -
geen absolute dominantie, maar zogenaamde relatieve
dominantie.
Indien in een woonwijk veel katten wonen is
de dominantie of rangorde van de katten onderling
afhankelijk van het tijdstip en de plaats waar ze elkaar
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
Volgende pagina