Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
samenstelling van eventuele neusuitvloeiing van belang.
Bij acute witte etterige neusuitvloeiing schrijven we
hepar sulfuris (kalkzwavellever) voor. Wordt de neus-
uitvloeiing chronisch, dik en geelgroen van kleur, dan
gebruiken we pulsatilla (wildemanskruid). Indien de
neusuitvloeiing taai-etterig wordt, komt kalium bichro-
micum
(kaliumbichromaat) in aanmerking. Bij allergie
komen vaak een waterige uitvloeiing en tranende ogen
voor. In dit geval wordt euphrasia (ogentroost) of
allium cepa (homeopathische verdunning van de ui)
gekozen.

Hoesten
Ook hoesten komt in allerlei vormen voor. Voor de
keuze van het homeopathische middel is het belangrijk
te weten op welke manier het zieke dier hoest.
- Bij allergische of astmatische hoest gebruiken we
  ammi visnaga (fijn akkerscherm).
- Bij acuut optredende droge hoest, vaak aanvalsgewijs
  optredend, kiezen we belladonna (wolfskers).
- Bij longontsteking en bronchitis met hele droge slijm-
  vliezen en een dier met veel dorst, kiezen we voor
  bryonia (heggerank).
- Bij verstikkende droge hoest met heftige krampen van
  de bronchiën, kiezen we voor cuprum aceticum
 
(koperacetaat).
- Bij een luide droge blafhoest gebruiken we spongia
 
(badspons).
- Bij hoest ontstaan na vaccinatie kiezen we voor thuja
 
(westerse levensboom).

Tot slot

Er zijn nog diverse homeopathische middelen te noe-
men die in aanmerking komen voor luchtwegproblemen
en verkoudheden. Het voert echter te ver om alle mid-
delen te noemen. Voor de homeopaat is het observatie-
vermogen van de eigenaar van het zieke dier van groot
belang. Dit om tot een juiste keuze van het in te zetten
homeopathische middel te komen.
Pagina 1 van 2
Pagina 2 van 2
VERKOUDHEID EN LUCHTWEGPROBLEMEN

Bij alle diersoorten komen regelmatig luchtwegproblemen
en/of verkoudheden voor. Er zijn verschillende homeo-
pathische geneesmiddelen die in aanmerking komen om
deze problemen te verhelpen. Welk homeopathisch ge-
neesmiddel voor het zieke dier geschikt is hangt af van het
ziektebeeld.

Verschijnselen

Voor de keuze van een homeopathisch middel tegen lucht-
wegaandoeningen of verkoudheid is het voor de homeo-
paat belangrijk te weten wat de oorzaak van het probleem
is, op wat voor manier het dier hoest en hoe de neusuit-
vloeiing er uitziet. In een homeopathische geneesmiddel-
endiagnose kies je namelijk een geneesmiddel dat past bij
de uiterlijke kenmerken van een ziekteproces, of de symp-
tomen van de ziekte. Elk klein detail van een ziektever-
schijnsel kan een heel belangrijke vingerwijzing voor de
homeopaat zijn naar een bepaald homeopathisch genees-
middel.
Oorzaken
Als een dier op de tocht heeft gestaan en verkouden is
geworden en/of hoest is één van de middelen die ingezet
zouden kunnen worden het middel rhus toxicodendron
(gifsumak). Vooral als de ziekte is ontstaan na blootstelling
aan natte kou. Een andere mogelijkheid is dat het dier een
virusinfectie heeft opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan nies-
ziekte bij katten en kennelhoest bij honden. Bij virusin-
fecties dient in ieder geval arsenicum album (rattenkruid)
te worden voorgeschreven. Indien de amandelen bij de
ziekte zijn betrokken komt phytolacca (westerse karmo-
zijnbes)
in aanmerking. Ook een allergie kan luchtwegpro-
blemen, verkoudheid en hoesten veroorzaken. Nu komen
ammi visnaga (fijn akkerscherm) en/of luffa operculata
(sponskomkommer) in aanmerking. Bij acute benauwdheid
in elk geval ammi visnaga gebruiken.
Neusuitvloeiing
Behalve de oorzaak van de problemen is ook de kleur en