Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
maken van het karakter met behulp van homeopathie,
heeft de gedragstherapie meer effect. In de homeopathie
wordt het gelijke met het gelijkende bestreden. Indien
een middel in onverdunde vorm aan een patiŽnt wordt
gegeven, veroorzaakt dit een aantal specifieke
symptomen. Geeft men hetzelfde middel in
homeopathisch verdunde vorm (= een verdunning van
het middel), geneest het juist deze zelfde specifieke
(ziekte)symptomen. Zie ook artikel
Neem bijvoorbeeld het gif arsenicum album. Dit geeft in
onverdunde vorm ziektesymptomen, als rusteloosheid,
braken en diarree, angstig gedrag. Indien dit middel op de
homeopathische wijze is gepotentieerd (verdund), geneest
het juist dit soort symptomen, dus ook problemen van
psychische aard. Bij elk type dier past een bepaald ho-
meopathisch middel. Men noemt dat binnen de homeopa-
thie een typemiddel of een constitutiemiddel. Bij gedrags-
problemen (maar ook bij allerlei lichamelijke kwalen)
blijkt dat als je een typediagnose toepast op het dier en
het passende middel geeft, zowel alle lichamelijke- als
psychische klachten spectaculair kunnen verbeteren of
zelfs vaak genezen. We zullen een aantal van die typen
bespreken.

Arsenicum-album

Het arsenicum album-type (rattenkruid) kent de
volgende kenmerken: het is een slank tot mager dier.
Het is vaak onrustig, angstig en staat onzeker op de
poten. Het dier heeft regelmatig last van darmklachten
en is dorstig (drinkt vaak kleine beetjes water).
Lichamelijke klachten kunnen huidproblemen en diarree
zijn. De beharing is vaak zacht. Het arsenicum album-
type is erg schoon op zichzelf.

Calcium carbonicum Hahnemanni

Dit type dier (oesterschelp) is als pup heel grof,
slap en mollig. Het type is traag en heeft vaak
een slechte conditie. Gewrichtsklachten en

GEDRAGSPROBLEMEN BIJ HONDEN

Veel honden vertonen gedragingen die door de eigenaar als
gedragsproblemen worden ervaren. Vooral indien honden
een ernstig agressief gedrag vertonen moet er alles aan
worden gedaan om ongelukken te voorkomen. Met behulp
van een typediagnose en het toedienen van het passende
homeopathische middel, kunnen een aantal gedrags-
problemen behandeld worden, al dan niet in combinatie met
een gedragstherapie.

Oorzaken
Elk hondenras heeft zijn eigen kenmerken en karakter. Bij
het ene ras komen gedragsproblemen frequenter voor dan
bij andere rassen. Vaak ligt de wortel van bepaalde
afwijkende gedragingen in een heel belangrijke periode in
het hondenleven: de zogenaamde socialisatieperiode. Deze
periode vindt plaats in de 5e tot de 14e week van het
hondenleven. Heeft een hond in deze periode slechte
ervaringen of leert het dier niet te wennen aan bepaalde
dingen en situaties, dan is de schade niet meer te herstellen.
Ook stress is een belangrijke oorzaak van gedragspro-
blemen. Stress uit zich in nervositeit, vernielzucht,
onzindelijk gedrag en verlatingsangst. Stress kan worden
veroorzaakt door spanningen binnen het gezin, verveling, te
weinig beweging, te vaak alleen zijn, te weinig ůf juist teveel
aandacht. Ook een verkeerde manier van straffen kan leiden
tot gedragsproblemen.

Invloed
Met behulp van de homeopathie kun je
enige invloed uitoefenen op het karakter
van een dier. Het karakter is natuurlijk niet
helemaal te veranderen, maar je kunt er
wel de scherpe kantjes van af halen,
waardoor de gedragingen acceptabeler
worden dan voorheen. Ook valt ho-
meopathie heel goed te combineren met
gedragstherapie: door het toegankelijker
Pagina 1 van 4
Pagina 2 van 4
Volgende pagina
Lycopodium
OVER HOMEOPATHIE