Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
Urtica
(gifsumak), arnica (wolverlei), ledum (moerasrozema-
rijn), bryonia (heggerank), ruta (wijnruit), causticum
(vers gebrande kalk met kaliumbisulfide) en harpago-
phytum
(duivelsklauw).

Calcium carbonicum
is een sterk constitutiemiddel
passend bij grof gebouwde dieren met slappe spieren. Er
kan sprake zijn van lichte startproblemen, het even op
gang moeten komen na gelegen te hebben.
Calcium phosphoricum is eveneens een constitutiemid-
del, vaak passend bij de jonge opgroeiende calcium
carbonicumpatiŽnt. Het dier is erg slap, soms naar ver-
houding wat rank, en groeit veel te snel.
Silicea past bij storingen in het immuunsysteem. Er
kunnen misvormingen aan de klauwen zijn en eeltgroei
op sommige plaatsen.
Urtica werkt licht drainerend op de org-
aanfuncties als nieren en lever. De stof-
wisselingsprocessen gaan beter verlopen,
waardoor de aangeboden voeding
beter wordt benut.
Rhus toxicodendron past bij een dier
dat last heeft van startproblemen, be-
hoorlijke beginstijfheid nadat het gelegen
heeft, het moet echt op gang komen.
Bij dergelijke dieren helpt dit middel
goed de pijn te bestrijden.
Arnica past bij (traumatische) ge-
wrichtsaandoeningen en een dier dat
de drang voelt om te blijven be-
wegen, ondanks dat het bewegen
de pijn verergert. Arnica werkt genezend
op schade aan zenuw- en spierweefsel,
zelfs als het trauma al wat langer voortduurt.
Ledum is goed toepasbaar bij aandoeningen van ge-
wrichtskapsels en gewrichtsbanden. De kreupelheid
is vaak diagonaal.
Bryonia hoort bij acute gewrichtsaandoen-
ingen, beweging veroorzaakt pijn, waardoor
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
DOORGEZAKTE POTEN BIJ DIKBILKALVEREN


In de streek waar ik woon vindt elk jaar de bekende Schager
Paasveetentoonstelling plaats. Zodra de datum van de
tentoonstelling nadert hoopt iedere fokker dat zijn dieren in
keuringsconditie verkeren. Kalveren met doorgezakte poten
kunnen natuurlijk niet naar de tentoonstelling.

Doorzakken

Regelmatig komen er in mijn praktijk veehouders die
dikbilkalveren fokken. Eťn van de voorkomende problemen
bij deze kalveren zijn doorgezakte poten. In de groeifase
worden de gewrichten, bij het dragen van het snel toenemend
lichaamsgewicht, vaak overbelast. De aanzetting van vlees
gaat relatief sneller dan de opbouw van het bottengestel. De
dikbilkalveren zakken dan gemakkelijk door de poten. De
klauwen worden daardoor zwaarder belast, met als gevolg
meer kans op klauwproblemen. De botten kunnen in de
groeiperiode vaak niet voldoende calcium en mineralen uit de
voeding opnemen. Het voedsel biedt in principe genoeg
calcium en mineralen, maar de dieren zijn zelf niet in staat
om deze bestanddelen voldoende op te nemen.

Opname
De oplossing moet niet uitsluitend worden gezocht in het extra
verstrekken van calcium en mineralen. Er moet ook voor
gezorgd worden dat het lichaam in staat is deze bestanddelen
daadwerkelijk uit het voedsel op te nemen. Hier biedt de
homeopathie mogelijkheden.

Homeopathie
Een paar homeopathische middelen die het dier helpen bij
deze extra opname van bouwstoffen, zijn: calcium
carbonicum
(calcium carbonaat), calcium phosphoricum
(calciumfosfaat), silicea (kiezel) en urtica (brandnetel).
Zijn
er al afwijkende pootstanden opgetreden, dan behandelen we
eveneens de daar mee samenhangende gewrichtsproblemen.
Hiervoor komen oa in aanmerking rhus toxicodendron
Volgende pagina