Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
een huis/cattery. Op plaatsen waar veel katten samen
worden gehouden zien we vaak dat één of meer katten
letterlijk het pispaaltje zijn: de andere katten reageren
zich dagelijks af op deze katten en meppen ze regelmatig
de hoek in. Uit onvrede gaat de ranglaagste kat dan plas-
sen in huis. Echter, ook de dominante kat kan in huis zijn
territorium uit gaan zetten en volop sproeien om zijn
geurmerken achter te laten.

Ook dementie bij de ouder wordende kat kan
gedragsproblemen meebrengen. Het dier reageert soms
apathisch, dan weer heel verschrikt. Het vraagt veel meer
aandacht dan voorheen. Ook onzindelijkheid kan een
gevolg zijn. De schrikreacties kunnen mede veroorzaakt
worden doordat het dier slijtage krijgt aan ogen en oren:
het ziet en hoort minder goed, waardoor de dingen vaak
onverwacht voor het dier plaatsvinden: schrik! Overigens
kan een dergelijk gedrag soms worden veroorzaakt door
een verhoogde schildklierfunctie, dus altijd even laten
controleren door uw dierenarts.
Met behulp van homeopathie kun je enige invloed
uitoefenen op het karakter van een dier. Een karakter is
natuurlijk niet helemaal te veranderen, maar je kunt er
wel de scherpe kantjes van afhalen, waardoor de gedra-
gingen acceptabeler worden dan voorheen. Zo proberen
we de dominante trekjes bij de ranghoogsten wat af te
remmen, en de angstige trekjes bij de ranglaagsten te
verminderen. We doen dit via een zogenaamde typediag-
nose: het meest gelijkende middel zoeken bij een bepaald
dier. In de homeopathie wordt het gelijke met het gelij-
kende bestreden. Indien een middel in onverdunde vorm
aan een patiënt wordt gegeven, veroorzaakt dit een aantal
specifieke symptomen. Geeft men hetzelfde middel in
homeopathische vorm (= een verdunning van het middel),
geneest het juist deze specifieke (ziekte)symptomen.
Zie ook het artikel OVER HOMEOPATHIE op de
website. Neem bijvoorbeeld het gif arsenicum
album. Dit geeft bij toediening in onverdunde
vorm (ziekte)symptomen als onrust, angst,
GEDRAGSPROBLEMEN BIJ KATTEN

Het komt regelmatig voor dat onze huiskatten een gedrag
vertonen wat we als probleemgedrag omschrijven. Vaak
betreft het katten die in een grotere populatie worden
gehouden (2 of meer in één huis), maar soms ook een kat
die als enige kat wordt gehouden. Meerdere oorzaken
kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Vaak ligt de wortel van bepaalde gedragsafwijkingen in een
heel belangrijke periode van het kattenleven: de
socialisatieperiode, de leeftijd tot ongeveer 8 weken. Heeft
de kat in deze periode slechte ervaringen gehad met mens
of dier, of leert het dier niet te wennen aan bepaalde dingen
en situaties, dan valt de schade later nooit meer helemaal
te herstellen. Ook stress is een belangrijke oorzaak van
gedragsproblemen. Stress kan veroorzaakt worden door
spanningen binnen het gezin, verveling, te weinig beweging,
te weinig of juist teveel aandacht, etc. Ook kan een verkeer-
de manier van straffen leiden tot gedragsproblemen.

Oorzaken
Bij katten is de volgende reden heel vaak de oorzaak van
gedragsproblemen: in de natuur kennen katten onderling
een zogenaamde relatieve dominantie. Afhankelijk van
het tijdstip van de dag en de plaats waar men elkaar
tegenkomt, is de ene of de andere kat de baas. Het kan
voorkomen dat kat A van 7-10 uur een bepaalde zitplaats
heeft en hier de baas is, terwijl kat B van 12-15 uur op
dezelfde zitplaats zit en er dan de baas is. De dominantie is
dus geen wet van meden en perzen, maar gerelateerd aan
plaats en tijdstip. Dit in tegenstelling tot honden: zij kennen
een absolute dominantie. Als de rangorde eenmaal is
bepaald, blijft de dominante hond altijd de baas, ongeacht
het tijstip of de plaats van treffen. Bij katten die in hetzelfde
huis worden gehouden ontstaat een vorm van dominantie
zoals bij honden: absolute dominantie. Dit betekent,
ondanks dat dit voor katten niet natuurlijk is, dat er één of
meer ranghoogsten en één of meer ranglaagsten zijn in
Pagina 1 van 4
Pagina 2 van 4
Volgende pagina