Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
Abrotanum
van diarree: bacteriŽn, parasieten, virussen (en op wat
latere leeftijd ook wormen). Bij kalveren tot twee
maanden oud komen E-coli, Cryptosporidium parvum,
coronavirus, rotavirus, BVD-virus en coccidiose veel
voor. Voor preventie en behandeling van diarree is het
belangrijk de veroorzakende ziektekiemen te kennen. Dit
kan via mestonderzoek of sectie op een dood kalf. De
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) beschikt over een
test waarmee de belangrijkste vier ziekteverwekkers
kunnen worden aangetoond. De meeste ziekteverwek-
kers van kalverdiarree zijn te voorkomen met een goede
hygiŽne, optimaal stalklimaat en juiste huisvesting. Voor
meer informatie hierover, zie www.gddeventer.com

Homeopathische mogelijkheden
Wat zijn de homeopathische mogelijkheden bij bovenge-
noemde oorzaken?

Wormbesmetting: bij een ernstige wormbesmetting kan
er sprake zijn van diarree, maar ook van verstopping.
Indien zich een kluwen wormen in de
darmen bevindt kan de darm geheel
afgesloten worden. Dit is een levens-
bedreigende situatie. Regelmatig
ontwormen met een breed-spectrum
antiwormmiddel (werkzaam tegen
ALLE soorten wormen, zoals: spoel-,
haak- en lintwormen) is een ab-
solute noodzaak. Homeopathische
middelen geeft u uitsluitend ter
ondersteuning of ter voorkoming
van problemen als gevolg van een
worminfectie. Het voordeel van een
homeopathische ondersteuning is dat
het de conditie en weerstand van het
dier verbetert. Het toedienen van uit-
sluitend een homeopathisch middel
(zonder een regulier ontwormingsmiddel) is af
te raden, omdat het wormafdrijvend vermo-
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
(KALVER)DIARREE

Bij landbouwhuisdieren komt regelmatig diarree voor. Dit kan
allerlei oorzaken hebben. Via diarree kan het dier namelijk
snel ongewenste stoffen uit het lichaam afvoeren, zoals
gifstoffen, bedorven voedsel en bacteriŽle infecties. Er treedt
veel vochtverlies op bij diarree, dus het dier moet veel
kunnen (en willen) drinken. Een infuus kan noodzakelijk
blijken bij teveel vochtverlies.

Oorzaken
Er zijn talrijke oorzaken van diarree te noemen. Een aantal
oorzaken zal ik in dit artikel verder toelichten.

Wormbesmetting: een ernstige wormbesmetting kan diarree
tot gevolg hebben, maar er kunnen ook verstoppingen door
optreden.
Voedselvergiftiging: dit probleem kan optreden na het eten
van bedorven of bevroren voedsel (denk aan bevroren gras
in de winter).
Voedingsoorzaken: bij plotselinge verandering van voer kan
het dier aan de diarree raken. Probeer dit altijd geleidelijk te
doen door een periode het oude voer met het nieuwe te
mengen. Ook kan teveel (kracht)voer of energierijke voeding
(voorjaarsgras) diarree veroorzaken.
Functiestoringen van organen, bijvoorbeeld van de lever, de
gal, de nieren of de alvleesklier, kunnen diarree veroorza-
ken.
Darminfecties en diverse (besmettelijke) virus- of bacteriŽle
infecties ( o.a. kalverdiarree):
veroorzaken acute en heftige
diarree. De diarree is meestal waterig, stinkt erg en vaak zit
er bloed in. Het dier is ontzettend ziek. Vooral hele jonge of
hele oude dieren zijn erg vatbaar voor virussen/bacteriŽn. In
geval van kalverdiarree raakt het dier snel uitgeput en droogt
snel uit. Het dier loopt tenminste een groeiachterstand op
door deze diarreeproblemen (wat een economische schade
voor de veehouder veroorzaakt), maar kan ook binnen
enkele dagen sterven als we niets ondernemen. Bij jonge
kalveren zijn de volgende ziekteverwekkers vaak de reden
Volgende pagina