Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
Gelsemium
pulsatilla (wildemanskruid) en arnica (valkruid) in hoge
potenties. Deze twee middelen samen prikkelen ernstig
verzwakte lammeren zodat ze in veel gevallen na een
poosje weer reflexen gaan geven en volledig opknappen.
Pulsatilla geeft fysieke kracht en wilskracht, arnica werkt
als anti-shockmiddel, een traumamiddel voor zowel
lichamelijke klachten als bij traumaís van psychische
aard. Beide middelen zijn ook goed toepasbaar bij
lammeren die na een keizersnede slecht op gang willen
komen. Lachesis (bosmeester) is inzetbaar als er sprake
is van virus- en/of bacteriŽle infecties. Ook als het lam
ijskoud aanvoelt of koud in een hoek door u wordt
gevonden, dit zo snel mogelijk ingeven, dan samen met
pulsatilla en arnica. Veel schapenhouders bestellen een
zogenaamd ehbo-pakketje, zodat ze genoemde middelen
altijd in voorraad hebben voor noodgevallen. De middelen
zijn droog bewaard jaren houdbaar.

Verwerpen / niet accepteren lammeren
Niet alleen lammetjes kunnen in moeilijkheden
komen tijdens of na de geboorte. Ook ooi-
en kunnen vlak na de bevalling van slag
raken. Het gebeurt nogal eens dat ooien
zo in de war raken dat ze hun lammeren
zelfs verwerpen/niet accepteren.

Middelen

Een middel dat kan worden toegepast
om de psychische gevolgen van een
bevalling te reguleren, is gelsemium
(jasmijnwinde). Een anticipatiemiddel
voor de psyche, dat de ergste emotio-
nele opwinding wegneemt, waardoor het
dier normaler reageert en beter is
voorbereid op het moederschap. Een
ander middel dat past bij een ooi die
net moeder is geworden en heel nerveus re-
ageert en slecht raad weet met de lammeren,
is asa foetida (duivelsdrek). Asa foetida
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
LAMMERTIJD

In de buurt waar ik woon zijn veel veehouders die schapen
houden. Nu er in de komende maanden weer heel wat
lammetjes geboren zullen worden, kom ik ongetwijfeld weer
regelmatig in aanraking met geboorteproblemen bij de
schapen. Deze problemen variŽren van lammetjes die na de
geboorte niet op gang willen komen, tot ooien die de
lammeren verstoten. Beide problemen zal ik in dit artikel
behandelen.

Zwakte

Het gebeurt regelmatig dat lammetjes na de geboorte slap
zijn, niet op gang willen komen of onderkoeld zijn geraakt. In
veel gevallen is het droogwrijven en warm houden van een
lammetje dat een slechte start heeft gehad voldoende om het
dier op de been te krijgen/houden. Als het dier extra biest
toegediend krijgt dan zijn de problemen vaak ook al gauw
opgelost. Een oud huismiddeltje, dat door veel veehouders
hier in de buurt ook wel wordt gebruikt, is een klein beetje
jonge jenever toevoegen aan de eerste melk. De lammeren
worden dan in eerste instantie wat slaperig, maar deze
methode is wel zeer effectief.

Maagsonde
Toch gebeurt het vaak dat een lam een zodanig slechte start
heeft dat het verder gestimuleerd dient te worden dan
afdrogen en opwarmen alleen. Het kan gebeuren dat het dier
zodanig verzwakt is, dat het onmogelijk zelf biest kan inne-
men. In een dergelijk geval kan een maagsonde uitkomst
bieden. Een maagsonde is een rubber of kunststof slang die
door de keel en slokdarm tot in de maag wordt gevoerd,
zodat rechtstreeks vocht of biest toegediend kan worden.

Homeopathie
Een andere manier om de levenskansen van sterk verzwakte
lammetjes te vergroten, is het gebruik maken van homeo-
pathische middelen. Met kleine tussenpozen kunnen middelen
worden ingegeven. U kunt denken aan middelen als
Volgende pagina