Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
Chelidonium
veroorzaakt door te weinig krachtvoer en/of door een
gebrek aan structuur in de voeding, waardoor boterzuren
aan het bloed worden afgegeven en niet door de lever
worden verwerkt.

Voeding
Bij het nazien van de samenstelling en hoeveelheid
voeding op het bedrijf van deze veehouder, bleek dat er
voldoende krachtvoer werd gegeven, maar dat in de
voeding weinig 'harde producten' (structuur) aanwezig
waren.

Droge stof
Om nu de lever weer in werking te zetten is het
                   noodzakelijk om structuur in de voeding te
                    brengen door de dieren dagelijks wat droge
                             stof te geven in de vorm van hooi,
                             luzerne, graszaadhooi of stro. In de
                             periode dat het rundvee dag en nacht
                                 buiten staat, kan op een hoek van
                                 het land wat droge stof worden
                                 neergelegd. De dieren die dit nodig
                                  hebben voelen dit over het alge- 
                                  meen zelf wel en zullen er auto-
                                matisch wat van nemen.

                              Snel
                           Om heel snel een goede structuur in de
                          ingewanden van de koe te krijgen en de
                           lever in werking te zetten, kunnen
                          tijdelijk suikers aan het voedsel worden
                          toegevoegd, in de vorm van propy-
                          leenglycol.
Dat is een vloeibaar pre-
                        paraat dat speciaal in de handel is tegen
(slepende) melkziekte.

Behandeling

Bij de homeopathische behandeling van deze
vruchtbaarheidsproblemen dient eerst naar
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
SLEPENDE MELKZIEKTE EN VRUCHTBAARHEID RUNDVEE

Dat vruchtbaarheidsproblemen bij rundvee een signaal kan
zijn voor slepende melkziekte wordt wel eens over het hoofd
gezien. Voor de behandeling is het echter wel degelijk van
belang of er al dan niet sprake is van slepende melkziekte.

Uitslag

Afgelopen week werd ik in mijn praktijk bezocht door een
veehouder met een hond, die onder behandeling stond voor
huidproblemen. Terloops kwamen we aan de praat over het
melkvee. De veehouder vroeg mij of er goede homeopathi-
sche middelen waren om vruchtbaarheidsproblemen bij
rundvee te verhelpen. Ik vertelde dat die er inderdaad zijn,
maar vroeg voor de zekerheid de problemen eens goed toe
te lichten. Het bleek dat de dieren niet meer tochtig werden.
Bij een aantal dieren was inmiddels bloed afgetapt en opge-
stuurd naar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). We
besloten te wachten met het instellen van een homeopa-
thische behandeling, tot de uitslag van de bloedtesten binnen
zouden zijn.

Structuur
Enkele dagen later kreeg ik de uitslag van het onderzoek
toegezonden. Het opvallendste aan het bloedbeeld was dat
alle dieren een te hoog ureumgehalte hadden en een te hoog
BHBZ-gehalte (betahydroxyboterzuur). Het bloedbeeld gaf
dus eigenlijk een soort slepende melkziekte aan en wees op
leverproblemen bij het rundvee. En van de eerste dingen
waaraan je merkt dat de veestapel last heeft van slepende
melkziekte is dat de dieren niet meer vruchtbaar zijn. Je
moet dit zien als een soort veiligheidsklep: normaliter wordt
er melk geproduceerd (voor het voeden van de jongen),
voordat het dier opnieuw drachtig wordt. Ingeval van
problemen rondom het melk produceren zorgt de natuur
ervoor dat de koe niet drachtig kan worden. Het lichaam stelt
de melkproductie boven vruchtbaarheid (opnieuw drachtig
worden), immers, het overleven van de jongen heeft op dat
moment de prioriteit. Een slechte melkproductie kan worden
Volgende pagina