Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
Belladonna
Neusuitvloeiing
Behalve de oorzaak van de problemen is ook de kleur en
samenstelling van eventuele neusuitvloeiing van belang.
Bij acute witte etterige neusuitvloeiing schrijven we hepar
sulfuris
(kalkzwavellever) voor. Wordt de neusuitvloeiing
chronisch, dik en geelgroen van kleur, dan gebruiken we
pulsatilla (wildemanskruid). Indien de neusuitvloeiing
taai-etterig wordt, komt kalium bichromicum (kalium-
bichromaat)
in aanmerking. Bij allergie komen vaak een
waterige uitvloeiing en tranende ogen voor. In dit geval
wordt euphrasia (ogentroost) of allium cepa (homeo-
pathische verdunning van de ui)
gekozen.

Hoesten
Ook hoesten komt in allerlei vormen voor. Voor de keuze
van het homeopathische middel is het belangrijk te weten
op welke manier het zieke dier hoest.
- Bij allergische of astmatische hoest gebruiken we ammi
  visnaga
(fijn akkerscherm).
- Bij acuut optredende droge hoest, vaak aanvalsgewijs
  optredend, kiezen we belladonna (wolfskers).
                                           - Bij longontsteking en bron-
                                            chitis met hele droge slijm-
                                            vliezen en een dier met
                                                veel dorst, kiezen we
                                                 voor bryonia
                                           
(heggerank)
                                              - Bij verstikkende droge
                                              hoest met heftige kram-
                                              pen van de bronchiën,
                                             kiezen we voor cuprum
                                            aceticum
(koperacetaat).
                              - Bij een luide droge blafhoest gebrui-
                              ken we spongia (badspons).
                                - Bij hoest ontstaan na vaccinatie
                                  kiezen we voor thuja
                              
(westerse levensboom).
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
VERKOUDHEID EN LUCHTWEGPROBLEMEN

Bij alle diersoorten komen regelmatig luchtwegproblemen
en/of verkoudheden voor. Er zijn verschillende homeopa-
thische geneesmiddelen die in aanmerking komen om deze
problemen te verhelpen. Welk homeopathisch geneesmiddel
voor het zieke dier geschikt is hangt af van het ziektebeeld.

Verschijnselen

Voor de keuze van een homeopathisch middel tegen
luchtwegaandoeningen of verkoudheid is het voor de
homeopaat belangrijk te weten wat de oorzaak van het
probleem is, op wat voor manier het dier hoest en hoe de
neusuitvloeiing er uitziet. In een homeopathische genees-
middelendiagnose kies je namelijk een geneesmiddel dat
past bij de uiterlijke kenmerken van een ziekteproces, of de
symptomen van de ziekte. Elk klein detail van een ziekte-
verschijnsel kan een heel belangrijke vingerwijzing voor de
homeopaat zijn naar een bepaald homeopathisch genees-
middel.

                   Oorzaken
                  Als een dier op de tocht heeft gestaan en
                 verkouden is geworden en/of hoest is één van
                  de middelen die ingezet zouden kunnen worden
                 het middel rhus toxicodendron (gifsumak).
               Vooral als de ziekte is ontstaan na blootstelling
               aan natte kou. Een andere mogelijkheid is dat het
               dier een virusinfectie heeft opgelopen. Bij virus-
                        infecties dient in ieder geval arsenicum
                      album
(rattenkruid) te worden voorge-
                    schreven. Indien de amandelen bij de ziekte
                   zijn betrokken komt phytolacca (westerse
                 karmozijnbes)
in aanmerking. Ook een allergie
               kan luchtwegproblemen, verkoudheid en hoesten
             veroorzaken. Nu komen ammi visnaga (fijn
                     akkerscherm)
en/of luffa operculata (spons-
                     komkommer)
in aanmerking. Bij acute be-
nauwdheid in elk geval ammi visnaga gebruiken.
Volgende pagina
Ammi visnaga