Wij zijn van maandag t/m woensdag telefonisch bereikbaar (Ma 10:00-11:00 / di. en woe. 09:00-10:00 u)
Copyright: © Homeo-Natura 2009                                             De tijd is nu:
schapen het beste verhuizen naar een schralere weide.
Ook dient het krachtvoer met zeker de helft verminderd
te worden en veel ruwvoer als droog hooi gaan verstrek-
ken (structuur in de ingewanden krijgen). Als preven-
tieve maatregel is het mogelijk de lammeren van onge-
veer twee weken oud te vaccineren tegen de ziekte, bij
voorkeur voor ze 4 weken oud zijn. Vervolgens een
tweede vaccinatie 4-6 weken later, daarna jaarlijks. Nog
beter is het om de ooien preventief te vaccineren: de
eerste keer 6-8 weken voor de verwachte werpdatum en
een tweede vaccinatie 4-6 weken later. Daarna kunnen
deze schapen jaarlijks worden gevaccineerd 2-4 weken
voor de verwachte werpdatum. De lammeren van deze
schapen zijn 6-12 weken beschermd tegen de ziekte,
mits ze voldoende biest hebben binnen gekregen. Hierna
kunnen de lammeren zelf worden gevaccineerd:
tweemaal, met 4-6 weken ertussen.

Homeopathie
De veehouder die contact met mij had gezocht, draaide
de krachtvoerkraan behoorlijk dicht, verstrekte hooi aan
de schapen en vroeg of het mogelijk was de schapen
met behulp van homeopathie preventief te behandelen.
Gedurende enkele weken kregen ze enkele homeopa-
thische middelen toegediend, waaronder arsenicum
album (
rattenkruid), lachesis (bosmeester), echina-
                cea angustifolia
(smalle purperhoed),
                 aconitum
(monnikskap), phosphorus
                
(fosfor),
hypericum (Sint Janskruid) en
                  arnica (wolverlei).
                   Arsenicum album is een antiviraal middel,
                     maar ook bij bacteriŽle infecties werkt het
                      zeer heilzaam. Vaak is er sprake van
                      erge onrust bij de patiŽnt en niet zelden
                       van ingewandstoornissen.
                        Lachesis is toepasbaar bij alle
                           bacteriŽle processen, het is
                           in staat veel probleemma-
                          teriaal
op te ruimen. Eerste
Pagina 1 van 3
Pagina 2 van 3
Ď'HET BLOED'Ď (ENTEROTOXAEMIE) BIJ SCHAPEN

Enige tijd geleden belde een veehouder mij met het verhaal
dat een aantal van zijn schapen plotseling waren gestorven.
Sectie wees uit dat de schapen waren getroffen door Ď'het
Bloed'Ď (enterotoxaemie). Samen met de veehouder heb ik
bekeken hoe de overige schapen preventief behandeld
konden worden.

Het bloed

Het ziektebeeld van de gestorven schapen was als volgt: de
dieren draaiden even rond, gingen liggen, strekten de nek
achterover en stierven binnen enkele uren. De getroffen
dieren waren allemaal lammeren van 4 of 5 weken oud en
waren over het algemeen eenlingen of de grootsten van een
tweeling. Maar Ď'het Bloed'Ď kan ook bij oudere schapen
toeslaan.

Voeding
Bij het ontstaan van Ď'het Bloed'Ď speelt de voeding een grote
rol. De ziekte wordt namelijk veroorzaakt door clostridium
perfringens
,
een bodembacterie die in de darm van
normale dieren in kleine aantallen voorkomt, zonder schade
aan te richten. Echter bij een zeer rijke voeding kunnen
koolhydraten en suikers onverteerd de maag passeren en
een gunstige voedingsbodem vormen voor de zich in de
darm bevindende clostridium bacteriŽn. De bacteriŽn kunnen
zich dan heel snel vermenigvuldigen, waarbij gifstoffen
(toxinen) vrijkomen. Deze gifstoffen maken de bloedvaten in
de darm doorlaatbaar, komen in het bloed terecht en
veroorzaken beschadiging van de zenuwcellen in de
hersenen. Ook treden bloedingen op en het uittreden van
bloedvloeistof.

Behandelingen
Omdat de ziekte zo ontzettend snel verloopt, is een eenmaal
getroffen dier meestal niet meer te redden. Zodra ťťn of
meer lammeren/schapen in de koppel door deze ziekte zijn
getroffen, dient u meteen minder te gaan voeren. U kunt de
Volgende pagina
Aconitum